home
nieuws
 
Kort samengevat

Elders kon je al lezen dat het onderwijs in Inda anders is opgevat dan wat we hier kennen: Er is een leerplicht maar die wordt amper nageleefd of gecontroleerd. Dit is zeker het geval voor kansarmen. In deze gezinnen wordt van kinderen verwacht dat ze een extraatje binnenbrengen in het gezin.

Scholen ontvangen veelal geen subsidies van de staat en moeten het vooral doen met de inschrijfgelden van de leerlingenOk voor het betalen van de lonen van leerkrachten en het overige personeel moeten zij zelf fondsen voorzien. Als gevolg hebben kansarmen door de hoge inschrijfgelden nauwelijks of geen toegang tot onderwijs.

In dat kader werd één vzw opgericht in België en één vzw in India. Kort door de bocht, zorgt de Belgische vzw voor inkomsten waarmee de vzw in India scholen kan inrichten en beheren. Zo zijn er vier lagere scholen (FCS), een middelbare school (DPS)en één technische school in de armere wijken van Hasanpura. In het Opus III House worden ook sociale activiteiten georganiseerd en zorgt het dispensarium voor noodzakelijke medische zorgen.

Educatief Luik
- 4 Lagere scholen
- 1 Middelbare school (Drydan Public School)
- 1 Technische School (ITI)
- Circa 1500 kansarme leerlingen

Medisch Luik
- Dispensarium met ongeveer 50 consultaties per dag
- Medisch schooltoezicht
- 2 artsen, medische zorgen (basis labo en RX), apotheek voor de buurt

Economisch Luik
- Zelfhulpgroep voor vrouwen
- Ondersteuning kleine lokale initiatieven
- Boerderij-Melk-Project zorgt voor financiering scholen

Sociaal Luik
- Gemeenschapsruimte in Opus III
- Ondersteuning van lokale comités
- Uitwisseling België-India door stages en vrijwilligers

 

 
Chronologisch overzicht van het educatief project
     
Jaar Wat gebeurde er Enkele foto's

2020 Bouw van de vernieuwde "Fun and Child School IV"

De Nederlandse Stichting "Zijn" schenkt maar liefst 100.000 euro voor de bouw van de school.
Men heeft voor dit schooljaar de FCS 4 ondergebracht in andere gebouwtjes terwijl de bouw gestart wordt in verschillende fases: opstart, fundering, ruwbouw en dan afwerking.
 

   

2019-2020 Start van het boerderij-melk-project

Al enige tijd werden ideeën geopperd om de scholen in India minder afhankelijk te maken van de Belgische giften. Uiteindelijk viel de keuze op een boerderij-melk-project. De boerderij kan bezocht worden als educatieve uitstap en de opbrengst van de melk zorgt deels voor de werking van de school.
 

   
   

2016

Aankoop grond "Fun and Child School III"

 

2017

Opening technische school ITI

richtingen elektriciteit, snit en naad, computer assistentie en schoonheidsspecialiste

   

2016 Aankoop grond "Fun and Child School IV"

Omdat het huren van gronden ontzettend duur is in een dichtbevolkt land als India, proberen we zo veel mogelijk de gronden zelf aan te kopen. Het geeft ook een zekerheid dat de scholen op lange termijn verder kunnen bestaan.

 

2014 Opening Hasanpura Home
   

2014 Nieuwe "Grant Agreement"

Deze overeenkomst regelt officieel de samenwerking tussen de verschillende partijen. Het zorgt er ook voor dat onze gelden in India goed en eerlijk kunnen gebruikt worden voor de doelen waarvoor ze bedoeld zijn.

 

2012 Samenwerking met KHL en UHasselt

2010 Aankoop grond "Hasanpura Home"
Gastenverblijf en Technische School (ITI)
 

2010 Opening van de scholen "Fun and Child School III"
en "Fun and Child School IV"
   

2009 Aankoop grond "Fun and Child School II"  

2008 Opening van de school "Fun and Child School II"

2008 Start AINA

Middels microkredieten worden vooral vrouwen aangemoedigd om een kleine zaak op te zetten. Ze kunnen zelf (bijkomende) inkomsten genereren.

 

2007 Start dispensarium

Niet alleen de gezondheid van de kinderen is belangrijk, ook die van hun familie. Daarom werd een kleine medische post opgezet voor deze doelgroep.


2007 Opening "OPUS III HOUSE"  

2005 Aankoop grond "Hasanpura Home"
Herbergt "Fun and Child School I", dispensarium en Community Hall
 

2004 Oprichting Opus III Foundation: Eerste "Grant Agreement" met DSWS (vzw Draydan Social Welfare Society). Dit is het eerste officiële samenwerkingsakkoord.  

2004 Giften worden fiscaal aftrekbaar
 

2001 Oprichting Opus III v.z.w.
 

2000 Start samenwerking officieel erkende "Draydan Public School" (DPS) van de orangisatie "vzw Draydan Social Welfare Society" (DSWS) in Jaipur, India.  

1998 Start opvang van straatkinderen wat uitgroeit tot de oprichting en opening van de eerste"Fun and Child School"
(FCS I)
   

1997 Eerste contacten in de wijk Hasanpura, Jaipur, India