home
nieuws
 
De projecten steunen


Eenmalige steun

met fiscaal voordeel

 

Voor Belgische giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvang je van ons een fiscaal attest. Dit attest krijg je bij het begin van het volgende kalenderjaar. Het geeft normaal recht op een belastingsvermindering van 45%.

Giften kunnen gedaan worden ten name van OPUS III vzw op rekening
IBAN number: BE12 8335 2493 7792
BIC (swift): GKCCBEBB

Terugkerende steun

met fiscaal voordeel
Misschien geef je liever een doorlopende opdracht aan je bank? Als het totaal op jaarbasis hoger is dan 40 euro, krijg je een fiscaal attest (zie hiervoor).

We geven alvast enkele ideeën:
- Met een maandelijkse bijdrage van 10 euro zorg je ervoor dat er een kindje
  kan genieten van basisonderwijs.
- Met een bijdrage van 30 euro per maand zorg je voor het maandloon van de leerkracht.
- Met 100 euro per maand zorg je voor de werkingskosten van een hele klas
  (zoals boeken, schriften, schrijfmaterialen, etc...).

Giften kunnen gedaan worden ten name van OPUS III vzw op rekening
IBAN number: BE12 8335 2493 7792
BIC (swift): GKCCBEBB


Uitzonderlijke mogelijkheid

Noodzakelijk product
Belgische kwaliteit
Steun en bespaar!
 
 
Misschien ook een mogelijkheid voor jouw vereniging?Dank zij de firma KONINGS uit Zonhoven zijn wij in de mogelijkheid een ontsmettende alcohol aan te bieden tegen uitzonderlijke voorwaarden. Een Belgisch kwaliteitsproduct dat zeker in deze coronatijden van onschatbare waarde is. Met de aankoop verzorg je niet alleen jezelf en je naasten maar ook de doelgroep in India. De opbrengst gaat immers integraal naar het goede doel.

De ontsmettingsalcohol komt met de nodige certificaten waardoor die probleemloos in school, bedrijf of thuissituatie kan gebruikt worden. Het "uitzonderlijke" zit hem hier in dat deze ontsmettende alcohol kan aangeboden worden aan een prijs die vele producten op de markt slaat. Geen reden meer om je handen of oppervlakken niet te ontsmetten.

Per tray van 12 flessen van 0,5 liter krijg je er een verdeelflesje bij. Het volledige pakket kost slechts € 20,00. Kleine hoeveelheden kunnen bij ons, na afspraak, worden afgehaald. Grote hoeveelheden genieten niet alleen van een hoeveelheidskorting, maar worden binnen een bepaalde straal zelfs gratis geleverd.

Alles nog eens rustig nalezen? Download dan de offerte.

Overtuigd? Download hier de bestelbon. Vul verder aan en mail die ondertekend naar ons terug. We nemen zo snel mogelijk contact op om alle details te bespreken. 

Later bijbestellen kan natuurlijk ook nog. We proberen dezelfde voorwaarden te hanteren maar kunnen dit jammer genoeg niet garanderen.

Ben je een vereniging die werkt voor een goed doel en die door de coronacrisis ook moeilijk aan inkomsten geraakt? Neem contact met ons op en we kunnen in het kader van deze actie misschien een vergelijk vinden. Voorwaarden bespreken we dan individueel.


Offerte

Bestelbon

MELK
de witte motor !

Ook in India kan
melk het verschil
maken in
verzelfstandiging

Binnen het educatief project wordt, zowel in België als in India, nagedacht over de wijze waarop de scholen zo onafhankelijk mogelijk kunnen zijn of worden.

De inschrijvingsgelden voor de leerlingen verhogen is geen optie voor de doelgroep van kansarmen. De verkoop van kleine, zelfgemaakte geschenken werd in het verleden geprobeerd maar was niet zo succesvol.

In 2019 werd gestart met een boerderij-melk-project waarbij de opbrengst van de melk deels zal instaan voor de kosten om de scholen draaiende te houden. In een dichtbevolkt land met schaarse gronden, is het huren van een weide voor koeien niet evident. En de koeien zijn in verhouding vele malen duurder dan in België. Maar de melk van 25 koeien zou één derde van de totale schoolkosten kunnen dekken.

Daarom is er wel steun nodig vanuit België om het project op te zetten. Maar eenmaal opgestart, geeft dit de Indiërs wel een grotere zelfstandigheid. Misschien geeft jouw familie, jouw bedrijf, jijzelf, ...

In 2021 was het eerste boerderijproject een feit. Omwille van de COVID-problematiek was de opbrengst nog niet optimaal. Maar de eerste stappen naar een verzelfstandiging zijn gezet.

In 2021 werd ook al nagedacht over een volgend en nog ecologischer boerderijproject. Alle hulp hierbij is meer dan welkom!


Zo ver staan we nu in de sponsoring


WAAR zijn
die HANDJES?

Je hoeft niet
superrijk te zijn.

Organiseert je sportvereniging, jeugdbeweging, bedrijf of personeelskring een activiteit waarvan de opbrengst geschonken wordt aan een goed doel? Zoekt je school nog een geschikt doel tijdens de vastenactie? Of heb je zelf een idee om geld in te zamelen?

Met een keuze voor Opus III weet je zeker dat het ingezamelde geld goed terecht komt. Er blijft vrijwel niets 'hangen' in België. Minumum 95% van onze inkomsten gaan rechtstreeks naar India. Neem zeker contact met ons op indien je plannen hebt.

De afgelopen jaren zijn er reeds heel wat acties georganiseerd ten voordele van ons educatief project. Heel wat scholen hebben bijvoorbeeld de opbrengst van hun vastenactie aan Opus III geschonken. Daarnaast waren er bijdragen van jeugdverenigingen, zangkoren, seniorenverenigingen, bedrijven... Maar er waren ook individuele initiatieven, cadeautjes ter gelegenheid van een verjaardag, geboorte of ...